A politikai nemzet hívei számára a hazaárulás létező valami, holott a hazát nem lehet elárulni, legfeljebb az államot. Azzal pedig, ha elnyomó és kirekesztő, joggal szabad szembefordulni, akár fegyveresen is. Ahogy ezt Szenes Hanna is tette. A kirekesztő állammal, a kirekesztő politikai rendszerrel szembeszállni ugyanis alapvető jog.

No comments

A magyar belpolitikában az euro-atlanti demokráciák hívei számára hajmeresztőek a hatalmat kisajátító jobboldal tettei, de önámítás azt gondolni, hogy a politikai agyalágyultság eseteiről lenne szó. A szavazói többség számára az a normális, amit predátor-kormánya képvisel. Akik számára mindaz, ami politikailag a mai Magyarországon virul, el- és felfoghatatlan, hamis reményekbe ringatják magukat, ha a tömegek lázadására számítanak. Lehet ugyan, hogy ez a szavazói többség egyszer elfordul természetes kormányától (noha egyelőre alig valószínű), de ha ez bekövetkezik, akkor se lesz benne köszönet. Mert ha ez a pálfordulás lejátszódnék anélkül, hogy együtt járna annak a politikai kultúrának a levedlésével is, mely egyáltalán lehetővé tette, hogy ma éppen ez a hitvány magyar jobboldali elit, (jelenleg a magyar jobboldal elit többsége) kisajátítsa az állami hatalmat, akkor minden lázadással, enyhébb esetben kormányváltással elölről kezdődik a nemzet politikai nyomorúsága.

13 Comments
2011. Január 6. Csütörtök

A végzet előjele

Mintha valamilyen lelki program kényszere működnék bennük, úgy kezdik az új pártállam funkcionáriusai megint üldözni a mindenkori vad életérzészenét. Előre vetítve, mi várható a politikai szólásszabadságra, amikor vége az Európai Uniós elnökségnek, és az új médiatörvényt a teljes szigorával érvényesítik. Immár minden ellen, aki él és mozog, és „idegenszerű”, magyarellenes.

13 Comments
2010. December 20. Hétfő

Az erő nyelvén

Az a felfogás, amelyet a kormányzat és jobboldali elitje, s rajtuk keresztül ez a hatóság is képvisel, a zsidó-keresztény kultúrát megelőző korok hagyományához nyúl vissza: a nyers erőhöz, mely egyszerre forrása hatalomnak és igazságnak (az övékének), és amelyre támaszkodva hatalom és igazság egyenértékűek.

10 Comments

Legnépszerűbb címkék